Name
Candela Tissera
Altura
1.65 mts
Birthday
enero 1, 2000
Age
24